All posts by ari

Eflum húsnæðissamvinnufélögin!

Ari_FB_husnaediByggjum upp öflugt búseturéttakerfi sem tryggir fólki á öllum aldri, út um allt land aðgang að öruggri langtímaleigu.

Húsnæðismarkaðurinn á Íslandi er í ruglinu, allt of lítið framboð er á litlum íbúðum þar sem ungt fólk, eldri borgarar og ferðaþjónustan berjast um hvern einasta bita. Fasteigna- og leiguverð er gríðarlega hátt en það samspil skapar aðstæður þar sem fólk sem ekki á fasteignir festist á okurleigumarkaði og nær ekki að leggja peninga til hliðar til þess að kaupa sér sína eigin eign. Leigumarkaðurinn er auk þess mjög óstöðugur þar sem fólk lifir í stanslausum ótta við að leigunni verði sagt upp eða hún hækkuð um tugi prósenta á hverju ári.

Búseturéttarkerfi er eins konar milliskref milli þess að kaupa og leigja. Keyptur er búseturéttur í íbúð og borguð er mánaðarleg leiga sem er í flest öllum tilvikum talsvert undir markaðsverði. Búseturétthafinn hefur svo aðgang að íbúðinni þangað til að hann ákveður að selja búseturétt sinn sem þá hefur vaxið í verði í takt við markaðsverð á húsnæði.

Ríkið og sveitarfélögin eiga að taka höndum saman við að gefa lóðir og skattaafslátta til húsnæðissamvinnufélaga sem byggja upp búseturéttaríbúðir. Aukið framboð af litlum og meðalstórum íbúðum heldur aftur af fasteigna- og leiguverði á almennum markaði ásamt því að skapa aukin tækifæri fyrir fólk til að koma sér þaki yfir höfuðið. Öruggt og ódýrt húsnæði er ein stærsta kjarabót sem stjórnvöld geta boðið íslenskum almenningi. Öruggt og ódýrt húsnæði stuðlar að því að halda ungu fólki hér á landi. Öruggt og ódýrt húsnæði fjölgar krónum í vasa íslensks almennings og eykur þannig lífsgæði okkar allra.

Nýtt góðæri fyrir almenning

Ari_FB_rettlaetiÞað hefur eflaust ekki farið framhjá neinum að mikill uppgangur er í landinu eftir mögur ár í kjölfar bankahrunsins. Sumir taka svo til orða að 2007 sé komið aftur og eiga þá við að allt sé að fara til fjandans. Það getur því verið ágætt að minna sig á það að uppgangur og góðæri eru ekki neikvæð tímabil í eðli sínu, þvert á móti eru þetta þau tímabil sem samfélög endurnýja sig og stækka. Það sem skiptir höfuðmáli í góðærum líkt og kreppu er hverjir eru við völd og hvernig fjármagni er forgangsraðað. Það má segja að það séu tveir lykilþættir sem hægt sé að nota til að mæla hvort afleiðingar góðæris séu jákvæðar eða neikvæðar og það er hvort almenningur njóti góðs af og hvernig ríkissjóður og grunnstoðir samfélagsins standa að loknu góðærinu.
Í síðasta góðæri unnu stjórnvöld þétt með auðkýfingum landsins við að skapa ofsagróða þeirra fáu í stað þess að forgangsraða í þágu þeirra sem höfðu minna á milli handanna. Lítið var fjárfest í grunnstoðum samfélagsins eins og heilbrigðis- og menntakerfinu. Þegar bankarnir hrundu stóðum við eftir með tóman ríkissjóð og innviði með áralangri uppsafnaðari viðhaldsþörf. Helstu áhrif síðasta góðæris á meirihluta landsmanna var að auðveldara var að fá lán og hægt var að vinna lengri vinnudaga. Þetta skapaði ástand þar sem við söfnuðum að okkur dóti sem við fengum með lánum sem samþykkt voru á þeim forsendum að góðærið myndi vara til framtíðar.
Kjósum góðæri fyrir alla
Nú við upphaf nýs góðæris stöndum við á tímamótum. Tækifærin blasa við alls staðar. Með öflugum útflutningi á fiski, menningu og áli ásamt stöðugum innflutningi af ferðamönnum skapast myndarlegar tekjur fyrir ríkissjóð og fyrirtækin í landinu. Samkvæmt Hagstofunni er atvinnuleysi komið niður fyrir 4% og mikil uppbygging á sér stað út um allt land. Við stöndum því á tímamótum þar sem í næstu kosningum ákveðum við hvort við viljum að þetta góðæri verði góðæri almennings í landinu eða góðæri ríkasta 10% landsmanna.
Meirihluti landsmanna eru jafnaðarmenn sem vilja að allir hafi jafna möguleika til að ná árangri óháð efnahag og félagslegri stöðu. Það er því gríðarlega mikilvægt að flokkur jafnaðarmanna styrki stöðu sína og leiði stjórn landsins í þessu góðæri. Við eigum að nýta svigrúm í tekjuskattskerfinu til þess að hækka persónuafsláttinn og færa milliskattsþrepin ofar svo skattar lækki á alla landsmenn og meira sé eftir í vasa einstaklingsins í hverjum mánuði. Með því að hækka persónuafsláttinn nýtur almenningur góðs af góðærinu en hlutfallslega verður mest aukning á tekjum aldraðra, öryrkja, ungs fólks og annarra lágtekjuhópa.
Boltinn er hjá kjósendum og þar með ábyrgðin á að þetta góðæri verði jákvætt eins og góðæri eiga vera. Ekki annað 2007, ekki góðæri þeirra fáu heldur góðæri sem byggir upp grunnstoðir samfélagsins og bætir stöðu almennings í landinu.

Straumlínulöguð Samfylking

Ari_FB_lydraediMeð núverandi lögum Samfylkingarinnar hafa almennir félagsmenn ekki atkvæðisrétt til að kjósa um stefnu flokksins eða forystumenn (fyrir utan formann). Í núverandi strúktúr þarf hinn almenni félagsmaður að vinna sig upp raðir Samfylkingarinnar til að vera kjörinn fulltrúi á Landsfundi eða fá sæti í flokksstjórn sem hefur æðsta vald á milli Landsfunda. Í þessu kerfi eru grasrótin og valdhafar aftengd og líkt og við höfum séð síðastliðin ár þá hefur myndast gjá á milli flokksforystunnar og grasrótarinnar, gjá á milli flokksins og þjóðarinnar.
Í nýsköpunarfræðum er mikið notast við straumlínustjórnun (e. lean management) sem er hugmyndafræði sem snýst um að fyrirtæki þurfi að vera sveigjanleg og í sífelldum tengslum við markaðinn til að geta aðlagað sig að breyttum stefnum og straumum og svarað þannig kalli markaðarins. Hugmyndafræðin snýst um að uppfæra vörur oftar og bregðast við hraðar í stað þess að bíða eftir að varan verði úrelt og þurfa þá að koma með algjörlega nýja vöru á markað.
Færum völdin til fólksins
Það er kominn tími á að Samfylkingin taki upp hugmyndafræði straumlínustjórnunar og breyti flokknum úr stofnun og yfir í vettvang þar sem jafnaðarmenn geta komið saman og barist fyrir sínum hjartans málum, komið málum á dagskrá og endurskoðað stefnuna reglulega. Opnum landsfundi og flokkstjórn fyrir öllum félagsmönnum og gefum öllum félögum atkvæðis- og tillögurétt. Kraftur flokksins kemur úr grasrótinni og til að stækka hana þarf að gefa almennum félagsmönnum aukna ábyrgð og völd innan flokksins.
Sem nýr formaður Samfylkingarinnar mun ég setja það í algjöran forgang að vinna með félagsmönnum að þvi að endurskipuleggja valdastrúktúr flokksins, færa völdin til fólksins og vinna markvisst að því að virkja sem flesta félagsmenn til þátttöku.

Við erum öll jafnaðarmenn

Guðmundur Ari heiti ég og ég er jafnaðarmaður. Meirihluti Íslendinga er jafnaðarmenn, jafnaðarmenn sem vilja að allir hafi möguleika til að blómstra, óháð efnahag og félagslegri stöðu. Jafnaðarmenn sem vilja að stjórnvöld séu öflugt stuðningsnet þegar einstaklingurinn þarf á stuðningi að halda og að kerfið vinni markvisst að því að valdefla einstaklinginn svo hann geti hámarkað sjálfstæði sitt og sjálfræði.

Við erum flest öll sammála um að ríkið eigi að bjóða upp á fyrsta flokks heilbrigðis- og menntakerfi fyrir alla landsmenn, óháð aldri og efnahag. Við erum flest öll sammála um að óásættanlegt sé að fátækt tíðkist í landi þar sem nóg er af auðlindum og fjármagni. Það er með öllu óásættanlegt að sex prósent af tekjuminnsta hópi landsins hafi þurft að neita sér um heilbrigðisþjónustu vegna fjárskorts og að unga kynslóðin sem er að alast upp í dag hafi það verr en foreldrar hennar höfðu.

Flestir Íslendingar eru meðvitaðir um það að stærstu vandamál samfélagsins tengjast því að allt of margar krónur fara í allt of fáa vasa sem svo virðast leka til Tortóla. Við erum flest orðin þreytt á forríkum stjórnmálamönnum sem segja okkur að það séu ekki til peningar til að byggja nýjan spítala, hækka persónuafsláttinn, lengja fæðingarorlofið, mæta húsnæðisvanda ungs fólks með raunverulegum aðgerðum og öllum hinum brýnu úrlausnarmálunum sem ráðast þarf í. Það gekk svo endanlega fram af okkur flestum þegar við fengum að vita að þessir sömu stjórnmálamenn eiga sinn þátt í því að það vantar peninga í hagkerfið. Meirihluti Íslendinga er jafnaðarmenn, jafnaðarmenn sem leita logandi ljósi að stjórnmálaafli sem talar þeirra máli, stjórnmálaafli sem berst fyrir jöfnum tækifærum og bættum lífsgæðum. Það er kominn tími til að Samfylking jafnaðarmanna stígi inn af hliðarlínunni og svari þessu kalli, hætti að leiða gagnrýni á aðra flokka og byrji þess í stað að leiða umræðuna með lausnum á þeim vandamálum sem íslenskur almenningur stendur frammi fyrir. Ég býð mig fram til að leiða slíka Samfylkingu jafnaðarmanna, Samfylkingu sem með jafnaðarstefnuna að vopni byggir upp það samfélag sem meirihluti Íslendinga vill búa í. Þessi grein birtist fyrst í Fréttablaðinu.

Viðtal hjá Harmageddon

GAS2Hér má hlusta á viðtal sem ég fór í hjá Harmageddon bræðrum á útvarpsstöðinni X-977 og sjá frétt sem var unna af Vísi úr viðtalinu.

http://www.visir.is/-faranlegt-ad-rikid-se-med-hendurnar-i-vosum-oryrkja,-eldri-borgara-og-laglaunafolks-/article/2016160329035

Sækjum fram með jafnaðarstefnuna og jákvæðni að vopni

20140512-_MG_9126Bréf sem sent var á allt skráð Samfylkingarfólk og stuðningsmenn.
____

Kæra Samfylkingarfólk og stuðningsmenn

Fyrir þau ykkar sem þekkið mig ekki þá heiti ég Guðmundur Ari Sigurjónsson og er 27 ára tómstunda- og félagsmálafræðingur. Ég er formaður Samfylkingarfélagsins á Seltjarnarnesi og er búinn að starfa sem bæjarfulltrúi síðastliðin tvö ár. Ég hef ákveðið að bjóða fram krafta mína til að leiða Samfylkingu jafnaðarmanna á Íslandi í baráttunni fyrir bættum lífsgæðum almennings og standa vörð um samfélag þar sem allir hafa jafna möguleika óháð efnahag og félagslegri stöðu.

Það eru þrjú meginatriði sem létu mig taka þá ákvörðun að fara í framboð.

  1. Skilningur almennings á jafnaðarstefnunni er að verða óljós, stór hluti fólks veit ekki hvað jafnaðarstefnan snýst um og tengir Samfylkinguna við andstöðuflokk en ekki hugsjónarflokk. Það erum við í Jafnaðarmannaflokki Íslands sem mótum upplifun fólks af stefnu jafnaðarmanna. Það er okkar hlutverk að setja meginþunga flokksins í að leggja fram tillögur í anda jafnaðarstefnunnar, tillögur að bættum lífsskilyrðum almennings og stuðla þannig að auknum jöfnuði í samfélaginu.

  2. Þetta þarf að vera gaman. Formaður flokksins þarf að vera leiðandi í að virkja hinn almenna félagsmann til þátttöku og skapa vettvang þar sem félagsmenn geta komið hugmyndum sínum áfram. Krafturinn í frjálsum félagasamtökum felst í sjálfboðaliðunum og að þeim þarf að hlúa vel að. Sjálfboðaliðar vinna ekki nema hafa ánægju eða gagn af starfinu. Þetta þýðir ekki að við þurfum að hafa ís á öllum fundum en hinn almenni félagsmaður þarf að finna að hann geti haft áhrif á framtíðarstefnu samfélagsins.

  3. Endurnýjun – Ef við ætlum að sýna landsmönnum að við erum fjöldahreyfing sem á skilið meira en 10% fylgi þá verðum við að sýna út á við að við séum stærri en þingflokkurinn.Við stöndum á tímamótum og ég tel að leiðin upp sé að fá inn nýtt fólk, nýja rödd og ný andlit til að tala fyrir stefnu jafnaðarmanna.

 

Ég hlakka til að eyða næstu dögum og vikum í að kynnast ykkur betur og eiga samtal um hvernig við sjáum Samfylkingu jafnaðarmanna þróast á næstu árum.

Með bestu kveðju
Guðmundur Ari Sigurjónsson


Hægt er að fá nánari upplýsingar um mig og framboðið á:
www.allirflottir.is

www.facebook.com/gudmundurarisigurjonsson

www.twitter.com/gummari